Organisatie - Visie, missie en strategie

Visie

De HKN en haar bedrijven staan voor een uitstekend georganiseerde huisartsenzorg in de Kop van Noord Holland, en is hét regionale aanspreekpunt voor de aangesloten huisartsen en dé gesprekspartner voor (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden in de Kop van Noord-Holland.
De HKN als duidelijke speler in het zorgveld in de Kop ontzorgt de huisarts nu en in de toekomst!
 

Missie

Waarom willen wij dat als HKN?
Wij willen de huisartsenzorg in de regio Kop van Noord-Holland sterk en toekomstbestendig maken, zodat onze huisartsen, ondanks alle veranderingen in zorg, in staat blijven om op authentieke wijze een bijdrage te leveren aan eerstelijns zorg in de regio.

Voor wie doen wij dat?
Voor en namens de huisartsen in de Kop van Noord-Holland.

In welke behoefte voorzien wij?

-    Wij voorzien in belangenbehartiging van/voor huisartsen in onze regio.

-    Wij voorzien in de behoefte aan optimale ondersteuning, facilitering en borging van organisatie van huisartsenpraktijken, zodat de huisarts zich maximaal kan richten op de medische inhoud en het verhogen van de kwaliteit van zorg aan zijn patiënten.

-    Wij zorgen dat de huisartsen in een sterk veranderend landschap door de bomen het bos blijven zien en zijn richting gevend.

 

Hoe doen wij dat?
De HKN wil zich onderscheiden van andere professionele organisaties in de gezondheidszorg. De basis voor dit onderscheid wordt gelegd in gedrag en houding, naar elkaar en naar buiten. Dit gedrag wordt gestuurd vanuit een aantal waarden die iedereen deelt en in de praktijk brengt: de kernwaarden van de HKN en haar deelnemingen. Deze kernwaarden binden ons en zijn onze bakens voor de komende jaren. “Hier gaan wij voor”. Het geeft weer wat de HKN wil zijn en waar wij voor staan.

Vanuit de kernwaarden én kennis van de regio faciliteren wij als avontuurlijke regisseur huisartsen bij alle aspecten van hun werk:

Professionaliteit

Wij vertalen overheidsbeleid naar consequenties voor de huisartsen, rekening houdend met wat er bij de patiënten leeft en zetten dit om in acties.

Wij communiceren duidelijk met onze leden en doen er alles aan om de betrokkenheid van leden bij de HKN en haar deelnemingen te vergroten.

Onze medewerkers zijn en worden voortdurend professioneel geschoold. 

Kwaliteit

Wij zetten ons, zowel als praktijken als bedrijven, in voor goede kwaliteit van zorg en bewerkstelligen proactief de kwaliteit van zorg. De focus ligt op de patiënt. Alle bedrijven van HKN huisartsen zijn gecertificeerd of op weg naar certificering en werken volgens de actuele standaarden en kwaliteitsnormen. Ook alle praktijken werken volgens de actuele standaarden en kwaliteitsnormen en zijn (deels) gecertificeerd of bezig met certificering. 

Verbinding

Wij verbinden huisartsen onderling en verbinden huisartsen met alle betrokken partijen in de zorg (nulde, eerste en tweede lijn).

We dragen actief bij aan een naadloze overgang van huisartsenzorg overdag naar avond, nacht en weekendzorg en andersom.

Wij vertegenwoordigen huisartsen in de regio.

Wij plegen overleg met belanghebbenden om de spilfunctie van de huisarts goed vorm te kunnen geven.

Wij zorgen voor korte lijnen. 

Ondernemerschap

Wij helpen de huisarts met zijn regierol in de eerstelijns gezondheidszorg.

Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en acteren waar nodig.

Wij maken de regio aantrekkelijk voor nieuwe huisartsen.

Wij profileren ons in- en extern. 

Daadkracht

Wij zijn een voortrekker in veranderingsprocessen.

Wij zijn regisseur in de (keten)samenwerking. 

Wij formuleren en verwezenlijken gezamenlijke ambities met verzekeraars, ziekenhuizen en andere spelers in het veld.

Wij hebben korte lijnen in de organisatie en kunnen snel schakelen bij veranderingen.