Algemeen - Algemene informatie

De HKN is een samenwerkingsverband van, voor en door meer dan 85 huisartsen in de regio Kop van Noord-Holland. De organisatie is herkenbaar voor alle partners in de zorg en het eerste aanspreekpunt voor alle stakeholders en inwoners van de regio.

De HKN werd opgericht in 2006, behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen en ondersteunt hen in hun werkzaamheden en de organisatie van hun praktijk. Het betreft zowel de zorg overdag als tijdens avond, nacht en weekend (ANW-zorg).

Centrale aanpak

HKN Huisartsen is een organisatie die de aangesloten huisartsen ondersteunt in de praktijkvoering en hen daarin faciliteert. Deze centrale aanpak versterkt de positie van de aangesloten huisartsen.
 

De activiteiten van HKN Huisartsen zijn ondergebracht in aparte clusters:

  • de huisartsenposten voor acute zorg in avond, nacht en weekend
  • het zorgprogramma voor mensen met Diabetes Mellitus
  • het zorgprogramma voor mensen met de longziekte COPD
  • het zorgprogramma voor mensen met hart en vaatziekten.


Directie en managementteam
Mevrouw W.V.C Steenvoorden-van den Hoek - directeur 
Mevrouw J. de Jong - hoofd financiële administratie
Mevrouw F.C. Lindeman-Witteveen - manager HKN Acute Zorg
Mevrouw F.M.M. Beelen - manager HKN Chronische Zorg.


Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de BV’s en heeft de rol van “sparringpartner” en “denktank” t.o.v. de directeur.
De Raad van Commissarissen  treedt op als werkgever van de directeur. De Raad van Commissarissen  kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de directeur en het HKN-bestuur, indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.

De heer A. Leeuw  -  voorzitter van de Raad van Commissarissen
De heer J.H.A.M. van den Bergh  -   lid van de Raad van Commissarissen
De heer T. Wensink  -  lid van de Raad van Commissarissen. 


Daarnaast werkt de HKN nauw samen met huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland en de GGZ Noord-Holland Noord voor ondersteuning van de huisartsen in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg is ondergebracht in Vicino. Zie onderstaande website voor meer informatie. 

www.vicino.nl

Meer informatie over de diensten van de HKN vindt u in het menu van deze site.

Deel deze pagina LinkedIn