Klachten

Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg en zorgvuldigheid in onze dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of kritiek heeft over de werkwijze binnen onze praktijk. Wij stellen het op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt, in een gesprek of middels een formulier, waarin u uw klacht(en) aangeeft, zodat wij met elkaar kunnen proberen een oplossing voor uw onvrede te vinden.Op deze manier geeft u ons ook de gelegenheid om van uw klacht te leren en onze organisatie om de zorg in zijn algemeenheid te verbeteren.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op deze pagina. Meer informatie leest u in bijgaande folder.

Folder Complimenten en klachten

Klik hier voor het formulier