GRIEPVACCINATIE

GRIEP en PNEUMOKOKKEN VACCINATIES  2020 

Door de beperkte levering van griepvaccins en pneumokokkenvaccins heeft u misschien (nog) geen vaccinatie gekregen. Wij wachten nog op de nalevering. Het is helaas onbekend wanneer deze verwacht kan worden.

Houd de website informatie in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Heeft u al aangegeven dat u wacht op een vaccinatie, dan nemen wij t.z.t. contact met u op, zoals afgesproken.

Griepvaccinatie: de volgende patiënten komen in aanmerking voor een griepvaccinatie:
■ patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen*
■ patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie*
■ patiënten met diabetes mellitus type 1 en 2, en zwangerschapsdiabetes zolang deze actief is
■ patiënten met een matige tot ernstige nierinsufficiëntie*
■ patiënten die (recent) een beenmergtransplantatie hebben ondergaan*
■ patiënten die geïnfecteerd zijn met hiv
■ kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken
(bijvoorbeeld bij reuma)
■ personen met een verstandelijke beperking die in intramurale voorzieningen wonen*
■ personen van ≥ 60 jaar, inclusief mensen die vóór 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie
60 jaar worden
■ patiënten met een verminderde weerstand tegen infecties door onderliggende ziektes of bij gebruik
van afweerverlagende (immuunsuppressieve) medicatie*

De griepvaccinatie (een niet-levend vaccin) kan veilig gegeven worden tijdens de zwangerschap en bij
borstvoeding. Kinderen tussen 6 maanden en 9 jaar die nog niet eerder volledig zijn gevaccineerd, krijgen na vier weken een tweede griepvaccinatie.

Uitzonderingen (Contra-indicaties):
■ Leeftijd < 6 maanden
■ Tijdens een acute infectieziekte en/of koorts
Stel de vaccinatie tijdelijk uit, totdat de patiënt ≥ 24 uur koortsvrij is.
■ Als er binnen 48 uur na de vaccinatie een operatie gepland is
■ Bij een bewezen anafylaxie voor kippenei-eiwit, conserveermiddelen in griepvaccins en/of antibioticum neomycine of gentamicine

Pneumokokkenvaccinatie: Bent u geboren tussen 1941 en 1947, dan komt in aanmerking voor de pneumokokkenvaccinatie.

Uitzondering hierop zijn de mensen die in de afgelopen 2 jaar al een vaccinatie tegen pneumokokken gehad hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een medische indicatie, zoals asplenie of sikkelcelziekte. Deze mensen krijgen nu geen pneumokokkenvaccinatie. Andere tijdelijke/relatieve contra-indicaties zijn:
■ Tijdens een acute infectieziekte en/of koorts
■ Als er < 48 uur na de vaccinatie een operatie gepland is
■ Actieve of recente behandeling met chemotherapie
■ Recente beenmergtransplantatie