Baxterrol

Wat is een Baxterrol?
Dit is een rol met zakjes, met voor ieder inname moment 1 zakje. In dit zakje zitten de medicijnen die u op dat moment moet innemen. Op het zakje staat de naam van de geneesmiddelen met omschrijving van het uiterlijk, uw gegevens, de datum en het innametijdstip vermeld. Dit voorkomt fouten en is gemakkelijker dan een medicijndoos. De baxterrol is voor 7 of 14 dagen en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Voor wie is de Baxterrol bedoeld?
De rol is voor : mensen met veel medicijnen
mensen, die moeite hebben met het overzicht
mensen, die de pillen niet goed uit de stripjes kunnen drukken